Ben se Pen

Die skoolkoerant staan bekend as die Ben se Pen en bestaan uit leerders wat in hulle vrye tyd artikels skryf en foto's en inligting versamel om aan die res van die skool die gebeure te kan weergee. Die koerant bevat ook wenke en nuttige inligting.

Die hoofdoel van die Ben se Pen is om leerders se potensiaal te ontwikkel en om hulle toe te rus vir die toekoms van professionele spelling en sperdatums, sowel as om hulle betrokke te hou by die kultuuraspek van die skoolervaring. Daar word ook erkenning gegee aan hierdie leerders tydens die jaarlikse prysuitdeling.

In 'n jaar verskyn daar vier Ben se Pen uitgawes.

Die nuutste een kan hier gelees word