Perdry

Ons bied perdry as 'n buitesport aan waar ons erkenning gee aan hierdie ruiters wat ons verteenwoordig op 'n ander terrein as die gewone sportsoorte.

Baie van ons leerders behoort aan 'n onafhanklike ryskool waar hulle aan die geleentheid kry om aan die SANESA kompetisies deelneem. Die ruiters kry uitmuntende uitslae tydens hierdie kompetisies.