Visie & Missie

Visie

Hoërskool Ben Viljoen is ‘n dubbelmedium opvoedkundige inrigting; Christelike norme en hoë standaarde word gehandhaaf.  Onderrig vind plaas in Afrikaans en in Engels.

Waardesisteem

1.         Christelike en professionele onderwys
2.         Bevordering van Akademise prestasie en die skep van ‘n leerkultuur
3.         Handhawing van dissipline
4.         Effektiewe bestuur en leierskap
5.         Bevordering van tradisies en kultuur
6.         Kweek van lojaliteit en agting teenoor skool en medemens
7.         Agting vir die medemens
8.         Gelykwaardige en menswaardige behandeling
9.         Aanwakker en bevordering van kreatiwiteit
10.       Die kweek van ‘n gesonde kompetisiegees
11.       Ontwikkeling van die totale leerling tot sy maksimum potensiaal

Missie

Die missie van Hoërskool Ben Viljoen is om volgens ‘n bepaalde waardesisteem die kind in sy totaliteit met behulp van opvoedende Christelike onderrig tot ‘n gebalanseerde verantwoordelike individu maksimaal te ontwikkel.