Geskiedenis

Dit het volharding en moed geverg om die stryd hier in die Olifantsriviervallei vol te hou, om die wilde woesterny te help tem en dit in ‘n veelbelowende aantreklike tuiste te omskep.  Dit klink byna onmoontlik om te dink dat die dorp en die uitgestrekte lande maar ‘n klompie jare gelede digte boswêreld was, dat die wild hier rustig gewei  het; dat wilde leeus in 1932, nie eers 16km van Groblersdal af beeste gevang het en dat malaria in 1944 nog 95% van die bevolking platgetrek het.

Die moontlikheid van voorspoed en geluk het meer as een familie laat intrek en gesinne was bereid om saam die gevaar van die bos te trotseer.  Maar die grootste bekommernis steeds, was onderwys van die kinders.

Op aandrang van die ouers is ‘n privaatskooltjie op Kalkfontein geopen.  Vyf staatskole het wel daardie tyd in die omgewing bestaan, maar omdat die geriewe by al hierdie skole egter uiters beperk en ontoereikend was, het die ouers langs die Olifantsrivier begin dink aan een sentrale skool.

Op 16 Oktober 1930 is die Klipbank 267-skool met 28 leerlinge deur die Pretoriase Distrikskoolraad in samewerking met die gemeenskap geopen.  Mnr. J. L. Muller is aangestel as waarnemende hoof.  In 1945 is besluit om ‘n aparte Junior Hoërskool te stig en op 21 Januarie 1947 open Groblersdal Junior Hoërskool sy deure.  Later jare word die skool herdoop na Hoërskool Ben Viljoen.