Kultuurfees

Elke tweede jaar vind daar 'n Kultuurfees plaas wat die normale orde van 'n jaarlikse revue onderbreek en dus leerders die geleentheid gee om aan 'n groter verskeidenheid items deel te neem.

Onder leiding van verskeie personeel, word die volgende items aangebied as deel van die kultuurfees. Die wenners word deur 'n onafhanklike paneel van moderators beoordeel:

Dans

Kuns

Handwerk insluitend Hekel of Brei

Fotografie

Toneel

Blokskilder

Sang/ Musiek 

Voordrag

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die temas vir 2019 onder die kategorie Fotografie is:

Lag

Voete

Tekstuur

Skooldae

Yummy

Die inhandigingsdatum is die 31ste Julie en die foto's word die middag van 29 Julie op Hoërskool Ben Viljoen se terrein geneem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------