Boomhuis Seunskoshuis

Hoërskool Ben Viljoen se seunskoshuis staan bekend as "Boomhuis", wat in 1959 gebou is. Die seunskoshuis kan 75 seuns akkommodeer en bedien drie maaltye per dag – ontbyt, middagete en aandete.
Kamers akkommodeer een leerder per kamer, behalwe vir Graad 8 leerders wat soms moet deel.
Seuns kan vanaf 16:00 op Sondae begin inteken en moet Vrydae 13:30 weer uitteken.
Koshuis kostes vir 2019 beloop R2000.00 per maand, BTW ingesluit en is onderhewig aan verandering.
Leerders bly tot graad 12 in dieselfde kamer en mag die kamer uitverf. Koshuis meubels mag nie geverf word nie maar mag afgeskuur en vernis word.
Benodighede vir die koshuis:
• Eie beddegoed en gordyne. (Venstergrootte: Wydte 135 cm, lengte tot vensterbank 165 cm, lengte tot grond 245cm.
• Gemaklike klere vir sport.
• Swemklere en handdoek.
• Skoolbenodighede
• Persoonlike- en toiletbenodighede.
• Snippermandjie, besem en stoflap.
• Skoenpolitoer + Borsel – mooi skoon skoolskoene is 'n moet.
• Slot vir kas en deur.
• Bybel of Dagboek (Hoe kan jy anders die dag aanpak en afsluit?)
• Wasgoedsak.
• Badprop of as jy hou van stort – plakkies.
• Toiletpapier.
• Prente en versierings vir jou kamer.
• Benodighede vir skool nuwelinge sal bekendgemaak word.
Die koshuis se dagprogram is as volg:
Oggend:
Opstaan : 05:25
Inspeksie : 05:45
Stilte : 05:55 – 06:00
Ontbyt : 06:05
Skool toe : 06:45
Deure sluit : 06:40
Middag:
Middagete : 13:35
Studie : 14:15 – 15:00 (Seuns kan ekstra klasse bywoon by skool)
: 15:00 – 17:00 (Woensdae Dorpverlof)
Ontspanningstyd:
Kultuurtyd : 15:00 - 16:00
Sport : 15:30 - 17:30
Aand:
Aandete : 17:30 / 17:45
1ste studie : 18:45 - 19:45
Breek : 19:45 - 20:00
2de Studie : 20:00 - 21:00
Stilte : 21:30 - 21:40 (in kamers)
Ligte uit : 21:40
Laat studie (Opsioneel soos deur met diensdoenende personeel gereël)
•Koshuisreëls is by die skoolkantoor beskikbaar!