Sentrum vir Berading

Mnr. Albert Swaters het in 2003 met ‘n droom in sy hart die Sentrum vir Berading en Remediëring die lig laat sien. Dit het gegroei tot ‘n professionele dienssentrum waar ‘n holistiese benadering gevolg word.  ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees en ons poog om ook aan ons leerlinge se emosionele behoeftes aandag te gee. 

Akademiese Diens: Hulp aan leerlinge wat ’n jaar herhaal, aanleg- en IK-toetse, konsessies vir amenuensis vir leerlinge wat eksamenhulp nodig het, studiehulp en organisering van studieroosters, Tina Cowley leessentrum wat ‘n verskeidenheid dienste aanbied en Uduxo Klasse vir leerlinge met studie-uitdagings. 

Emosionele Diens: Traumaberading, emosionele berading, geestelike hulp en bystand, maatskaplike hulp, leiding en versorging en verwysings na spesialiste vir uitsonderlike behoeftes.

Hierdie diens word gratis aangebied by Ben Viljoen.

Skakel gerus Me. Celia Vorster - 082 577 7591 & Past. Shaun Mellors - 082 928 1983 vir meer inligting.

Die Sentrum vir Berading en Remediëring neem elke jaar aanlegtoetse by die Gr.8’s af.
Hiérdie aanlegtoetse gee ‘n aanduiding van elke leerling se sterkste vermoë.

Die toetse word dan in veilige bewaring gehou tot in Gr.12 en die verslae oor die resultate kan op enige stadium by me. Elize Blignaut aangevra word.  Afsprake kan ook met haar gemaak word om die resultate te bespreek.