Vakkeuses

 • Afrikaans Huistaal
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English Home Language
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • LewensoriĆ«ntering
 • Lewenswetenskap
 • Fisiese Wetenskap
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT/CAT)
 • Inligtingstegnologie (IT)
 • Toerisme
 • Gasvryheidstudies
 • Ingenieurs Grafieka en Ontwerp
 • Elektriese Tegnologie
 • Visuele Kuns
 • Geskiedenis
 • Meganiese Tegnologie
 • Dramatiese Kunste
 • Landbou Wetenskap