Departementshoofde

Departementshoofde
Me. Christene Coetzee Wiskunde
  Wiskundige Geletterdheid
Mnr. Jaco Truter Lewenswetenskap
  Toerisme
  Landbou
  Dissipline
Mnr. Sarel Snyman Natuur- en Skeikunde
Me. Rina Greyling Tale (Afrikaans & Engels)
Mnr. Marius Germishuys IT (Inligtingstegnologie)
  RTT (Rekenaartoepassingstegnologie)
  Tegnologie
Me. Menanteau Roos Ekonomiese Bestuurswetenskap
  Rekeningkunde
  Besigheidstudies
  Eksamens
  Berading
Me. Anneke Snyman Lewensoriëntering
  Kuns
Me. Marthie de Jager Dramatiese Kunste
  Kuns- en Kultuur