Finansies

FINANSIES 2019

SKOOL

SKOOLGELD : 2019

R19 250 per jaar of R1 750 per leerling per maand vanaf Januarie tot November (11 maande). 

R500 VERPLIGTE eenmalige addisionele handboekfonds wat vakfondse insluit.

Die eerste maand se skoolgeld asook die handboekfonds is betaalbaar op/voor 9 Januarie 2019.  Sodra beide bedrae ontvang is sal ‘n registrasiekaartjie uitgereik word. 

GEEN HANDBOEKE SAL SONDER ‘N REGISTRASIEKAARTJIE UITGEGEE WORD NIE. 

Registrasiekaartjie voorsien ook gratis gebruik van die gimnasium as ‘n leerling van Hoërskool Ben Viljoen.            R30 betaalbaar by gimnasium vir toegangskaartjie. (betaalbaar voor 28 Februarie 2019 by die gimnasium)

Geen afslag word toegestaan vir skoolgeldbetalings vir die jaar vooruit nie.

'n Aanvangspakket vir skirfte word deur die skool voorsien, slegs aanvullende skrifte soos benodig word deur ouers self voorsien. Skryfbehoeftes word deur ouers self voorsien.

Handboeke bly die eiendom van die skool en werkboeke bly eiendom van die leerder. Vervangingswaarde van verlore handboeke beloop R200 per handboek.

NUWE LEERDERS/GRAAD 8’S

SPORTKLERE:

‘n Verpligte addisionele bedrag van R600 vir sportklere is betaalbaar met registrasie.  ‘n Sportklere-kaartjie word uitgereik waarmee ouers 1 stel sportklere by DON JUAN kan afhaal.

GRAAD 8 KAMP:

R200 betaalbaar voor kamp plaasvind.

KOSHUIS

KOSHUISGELD : 2019

R20 000 per jaar of R2000 per leerling per maand vanaf Januarie tot Oktober (10 maande). Indien die leerling na Januarie in die koshuis inkom is koshuisgeld tot November betaalbaar.  Koshuisgeld is vooruit betaalbaar.  Geen leerling sal in die koshuis toegelaat word indien die volle bedrag van Januarie nie betaal is nie.

YSKAS

Eie klein yskas mag gebruik word  - R600 per jaar. 

 BANKBESONDERHEDE:

                   FNB TJEKREKENING NOMMER 62655544239, TAKKODE: 260147 (GROBLERSDAL)

BETALINGSMETODES:

1.      INTERNET - ONTHOU VERWYSINGSNO. (Slegs beskikbaar by Finansiële kantoor)

2.      DEBIETORDER – VOLTOOI VORM ASB.

3.      KAARTMASJIEN BY KANTOOR

4.      DIREKTE INBETALING IN REKENING

5.      KONTANT BY KANTOOR (GEBRUIK ASB AS LAASTE OPSIE)