Finansies

FINANSIES 2017

SKOOL

SKOOLGELD : 2017

R16 500 per jaar of R1500 per leerling per maand vanaf Januarie tot November (11 maande). 

R500 VERPLIGTE eenmalige addisionele handboekfonds wat vakfondse insluit.

Die eerste maand se skoolgeld asook die handboekfonds is betaalbaar op/voor 11 Januarie 2017.  Sodra beide bedrae ontvang is sal ‘n registrasiekaartjie uitgereik word. 

GEEN HANDBOEKE SAL SONDER ‘N REGISTRASIEKAARTJIE UITGEGEE WORD NIE. 

Registrasiekaartjie voorsien ook gratis gebruik van die gimnasium as ‘n leerling van Hoërskool Ben Viljoen.            R30 betaalbaar by gimnasium vir toegangskaartjie.

Geen afslag word toegestaan vir skoolgeldbetalings vir die jaar vooruit nie.

Skryfbehoeftes en skrifte word deur die ouer aangeskaf – besonderhede daarvan word in omsendbrief gedateer  9 November 2016 vervat of kontak kantoor vir meer inligting.

Handboeke bly die eiendom van die skool en werkboeke bly eiendom van die leerder. Vervangingswaarde van verlore handboeke beloop R200 per handboek.

NUWE LEERDERS/GRAAD 8’S

SPORTKLERE:

‘n Verpligte addisionele bedrag van R590 vir sportklere is betaalbaar met registrasie.  ‘n Sportklere-kaartjie word uitgereik waarmee ouers 1 stel sportklere by DON JUAN kan afhaal.

GRAAD 8 KAMP:

R100 betaalbaar voor kamp plaasvind.

KOSHUIS

KOSHUISGELD : 2017

R18 100 per jaar of R1810 per leerling per maand vanaf Januarie tot Oktober (10 maande). Indien die leerling na Januarie in die koshuis inkom is koshuisgeld tot November betaalbaar.  Koshuisgeld is vooruit betaalbaar.  Geen leerling sal in die koshuis toegelaat word indien die volle bedrag van Januarie nie betaal is nie.

YSKAS

Eie klein yskas mag gebruik word  - R600 per jaar. 

 BAIE BELANGRIK:

NUWE BANKBESONDERHEDE : FNB TJEKREKENING NOMMER 62655544239, TAKKODE: 260147 (GROBLERSDAL)

BETALINGSMETODES:

1.      INTERNET - ONTHOU VERWYSINGSNO.

2.      DEBIETORDER – VOLTOOI VORM ASB.

3.      KAARTMASJIEN BY KANTOOR

4.      DIREKTE INBETALING IN REKENING

5.      KONTANT BY KANTOOR (GEBRUIK ASB AS LAASTE OPSIE)