Dissipline

By Hoërskool Ben Viljoen het ons ‘n Dissiplinêre Koördineerder wat baie effektief oortredings van leerlinge aanteken.

As ‘n leering ‘n oortreding begaan, word ‘n vorm ingevul en punte word toegeken in ooreenstemming met die tipe oortreding.  Na 10 punte moet die oortreder ‘n detensieklas bywoon wat op Maandae gehou word vanaf 14:00 tot 17:00.  Die Dissiplinêre Koördineerder kontak die ouers telefonies of per sms.  Die leerling kry ook op Vrydae ‘n brief wat aan die ouers gegee moet word.

Ouers is enige tyd welkom om me. Maryna Rall te kontak indien u enige verdere inligting verlang.