Departementshoofde

Me. Christine Coetzee

Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
 
Me. Rina Greyling
 
Afrikaans
Engels
 
Me. Menanteau Roos
 
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Eksamen berading
 
Me. Anneke Snyman
 
Lewensoriëntering
Kuns
 
Me. Marthie de Jager
 
Dramatiese Kunste
Kuns en Kultuur
 
Mnr. Sarel Snyman
 
Natuur- en Skeikunde
 
Mnr. Jaco Truter
 
Lewenswetenskap
Toerisme
Landbou
Dissipline